Diensten

Projectontwikkeling en -uitvoer

-ALACRITAS- onderscheidt zich door op een creatieve manier (nieuwe) verbanden te kunnen leggen en door haar probleemoplossende insteek. Problemen worden gezien als uitdagingen en vanuit de aanwezige kracht wordt gekeken hoe zaken zijn om te buigen, uit te breiden of nieuw leven in te blazen. Eigenlijk is -ALACRITAS- wars van het uitvoeren van losse projecten en biedt zij een integrale aanpak en een mogelijkheid om de opgedane ervaringen in te bedden in een bestaand of te vormen geheel. Het ergens invliegen, uitvoeren, succesverhaal beschrijven en vervolgens vertrekken zonder iets wezenlijks achter te laten is niet aan mij besteed en zal ik dan ook mijden. -ALACRITAS- biedt de creativiteit en de duw in de rug om een gezamenlijk project te ontwikkelen en vorm te geven. Zij gaat daarbij op zoek naar strategische en uitvoerende partners die het mede willen dragen. Alleen van daaruit is verandering te bewerkstelligen.

 

Public speaker

-ALACRITAS- verzorgt op een enthousiaste manier uw evenement, festival, seminar, ed. In overleg is mogelijk welke stijl gepast is en hoe de insteek moet zijn van de presentatie. De voorkeur gaat uit naar interactief en dynamisch, gelardeerd met veel humor, maar alleen indien de situatie dit toelaat. -ALACRITAS- is flexibel en beschikt over improvistatie-talent om in te kunnen spelen op onverwachte situaties.

 

Trainingen, workshops, advisering, ed

-ALACRITAS- biedt producten op maat. Haar kennis en expertise zit in de samenwerking en dynamiek tussen diverse mensen. Het werken vanuit de kracht, de positiviteit en mogelijkheden van de doelgroep is leidend en daarbij worden de grenzen van ieders kunnen opgezocht en worden mensen geprikkeld om net dat stapje extra te zetten. In samenspraak met de opdrachtgever worden de trajecten ontwikkeld en aangepast aan de wensen van zowel de opdrachtgever als de doelgroep waarmee moet worden samengewerkt. -ALACRITAS- doet geen kunstje of draait een programma af. Inspanning van zowel de opdrachtgever als deelnemers is bij de inzet van -ALACRITAS- dan ook een vereiste.

Leerwerkbedrijf

In de afgelopen 10 jaar heb ik voor ruim 100 stagiaires een leerervaringsplaats kunnen bieden, van maatschappelijke stages tot universitair en alles daartussen. Ik heb mijn netwerk ingezet voor extra uitdaging. Naast extra slagkracht heeft het begeleiden van jongeren ook gezorgd voor een constante stroom aan input wat de creativiteit van de organisatie ten goede is gekomen. Onder het motto ‘ik heb geen werk, ik creëer werk’ ben ik dicht bij de wensen, behoeften en eisen van de student en de opleiding gebleven om een win-win situatie te ontwikkelen. -ALACRITAS- is voor diverse opleidingen geaccrediteerd.