De Oleanderbuurt doet mee!

De eerste klus als sociale ondernemer en meteen een vraag wat mijn bijdrage zou kunnen zijn naast extra handjes. Er was namelijk al een organisatie opgetuigd onder de naam ‘Oleander bloeit’, mijn taak om bewonersparticipatie in de buurt nog meer op gang te brengen. De Oleanderbuurt is een overzichtelijke ‘driehoek’. Dus eerst op verkenning. Elke deur die open staat naar binnen gaan en kennis maken om zo de buurt te leren kennen. Zo ontmoet je ook de mooiste mensen. Ik leerde het wijkpastoraat kennen, de voorzitter van de Pakistaanse moskee, de Turkse vereniging, de scholen, OOG en de professionele partijen die actief zijn in de buurt. Het Oleanderplein zou samen met de buurt worden aangepakt, maar rond het Erikaplein gebeurde er nog vrij weinig. Ook viel me op, dat de buurt wel ruimtelijk oogde, maar geen vriendelijke uitstraling had. Samen met de buurtkinderen zijn we daarom welkomstborden gaan maken om iedereen die de buurt in zou komen welkom te heten. Ook een leuke tegenhanger naast alle ‘dit-mag-niet’- borden. Het Oleanderplein kleurde mooi op de grond met alle nieuwe welkomstborden en mensen die spontaan langsliepen bleven even staan om te kijken en werden meteen betrokken bij het idee. Welke vindt u de mooiste? En zo werd de straatjury geboren. De borden werden aan het eind van de dag in elke straat opgehangen. Bewoners kwamen spontaan helpen om ‘hun’ welkomstbord mee op te hangen.

 

Voor de speelwinkel die ontstond werd een opbouwwerker gezocht, ik werd gepolst, maar stelde de actieve buurtvader voor. Hij was dan wel geen opbouwwerker, maar zou het mijns inziens goed doen met wat ondersteuning.

 

-ALACRITAS- heeft 1,5 jaar in Bloemhof gewerkt.