Sprookjesplein/ Zuid on ice

In de Afrikaanderwijk waren pleinmanagers actief, die op en rond het Afrikaanderplein zorg droegen voor verbinding, versterking en dynamiek in de wijk. Het viel op, dat er in de winter weinig tot geen gebruik werd gemaakt van het enorme park. Het idee van het sprookjesfestival was geboren en -ALACRITAS- werd gevraagd om de inhoud hiervoor te verzorgen en samen met de pleinmanagers zorg te dragen voor de productie. Naast het betrekken van diverse wijkpartijen was de uitdaging om de oudere jeugd op een positieve manier te betrekken bij het festival. Sprookjes is nou niet bepaald een thema, wat een oudere doelgroep aanspreekt. Wel was voor het eerst een kunstijsbaan geregeld, wat de nodige aanloop zou trekken.

 

-ALACRITAS- heeft geregeld, dat jongeren uit de wijk als medewerkers betrokken werden bij het festival. Zij zorgden voor de bewaking en de schaatsuitgifte. Zo werd het event ook aantrekkelijk voor de oudere jeugd. De jongere jeugd was ook beter aanspreekbaar door een bekende, dan door een ingehuurde bewaker. Jongeren hebben ook geleerd, wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een event en het onderhouden van een ijsbaan. Ook was rijschool ‘Wolf’ benaderd en zij werden verleid om in de avonduren onder de activiteit ‘De wolf en de 7 rondjes’ gratis rijlessen te geven voor jongeren uit de wijk.

 

Het winterevent sloeg aan, met name de ijsbaan. De jaren daarna is gekozen om in plaats van een themafestival alleen een ijsbaan te regelen onder de noemer ‘Zuid on ice’ en dan, in plaats van kunstijs, echt ijs neer te leggen met wat randprogrammering.