Tent in de wijk

Als opbouwwerker in de Afrikaanderwijk was ik actief betrokken bij de totstandkoming van de wijkvisie 2009-2020. Een samenwerkingsverband tussen de deelgemeente Feijenoord, Vestia Feijenoord en de BewonersOrganisatie Afrikaanderwijk. Dit traject was nog niet afgerond en -ALACRITAS- is gevraagd om de bewonersbijeenkomsten mede vorm te geven en uit te voeren onder de noemer 'Tent in de Wijk'. Er zijn 4 bewonersbijeenkomsten georganiseerd, waarna de conceptwijkvisie is opgesteld. In een tent is vervolgens op verschillende plekken in de wijk dit concept verder toegelicht. Verder is het plan 'Parkstad' aan de wijk gepresenteerd door middel van een maquette. De Tentsessies zijn erg goed bezocht. Jongeren uit de wijk zijn ingezet om te helpen met de opbouw van de tenten samen met Evenementen op Zuid.