Tuinproject Hillesluis

Tijdens het project ‘pleinmanagement’ werd een nieuw verbindingsproject geboren. In Hillesluis werd er namelijk ook fysiek veel geïnvesteerd door de woningcorporatie. Een doorn in het oog bleek diverse tuinen van bewoners. Bij nader onderzoek bleek, dat er veel oudere mensen woonden en mensen die niet in staat waren om hun eigen tuin te onderhouden. In overleg met de woningcorporatie, de bewoners, jongeren en een tuinonderhoudsbedrijf is toen het tuinproject opgericht. Jongeren uit de wijk konden een zakgeldbaan krijgen door tuinonderhoud te verzorgen voor de buurt onder deskundige begeleiding van het onderhoudsbedrijf. Bewoners konden tegen een gering bedrag hun tuin aan laten pakken. Dit zorgde niet alleen voor opgeknapte tuinen en werk voor de jeugd, maar vooral voor verbinding tussen jong en oud. Bewoners, die voorheen het plein meden, vanwege de jeugd, durfden nu langs te lopen, omdat er jongeren tussen stonden die voor hen hadden gewerkt, ze groetten elkaar.